Golfový klub Myštěves

Golfový klub Queen’s Park Golf Club Myštěves se nachází v trojúhelníku tvořeném městy Městec Králové, Hradec Králové a Dvůr Králové, která byla nazývána věnnými městy českých královen nebo manželek českých králů. Nový Bydžov, který se nachází v bezprostřední blízkosti Myštěves, byl také jedním z těchto měst. Z tohoto důvodu byl klub pojmenován jako Queen’s Park Golf Club Myštěves.

qpgcm_logo_2023_2.svg
Zámek Myštěves

Historie zámku Myštěves

Původní zámek byl založen v 18. století. V roce 1897 byl zakoupen rytířem Gastonem Ritterem von Mallmannem, který provedl kompletní rekonstrukci zámku v novobarokním stylu a založil anglický park. Vzhledem k vysokým nákladům na rekonstrukci a jeho vášni v karbanu a dalších potěšeních, byl však nucen celý majetek zastavit a předat do vlastnictví Zemské banky v Praze, která ho prodala slavnému pražskému lékaři, zakladateli Podolská porodnice, profesoru gynekologie a porodnictví na Karlově univerzitě v Praze, prof. MUDr. Václavu Piťhovi, a jeho manželce Hermíně v roce 1913.

Počátky golfu v Myštěvsi

První stopy golfu v Myštěvsi pocházejí z roku 1930, jak dokládá fotografie z privátního archivu dlouholetého viceprezidenta České golfové federace, Ing. Prokopa Sedláka. Bohužel v 50. letech byl celý majetek rodiny Piťhů znárodněn komunistickou vládou a zámek byl nejprve přeměněn na věznici pro zvláštní jedince a později pro další podřadné účely. V roce 1976 byl celý majetek převeden do vlastnictví Československé televize pro lepší celospolečenské využití a stal se rekreačním a tréninkovým střediskem, kde pobývala a natáčela převážná část osobností české kultury před listopadem 1989.

Počátky golfu v Myštěvsi
Současnost

Současnost

V roce 1991/92 bylo celé panství vráceno rodině Piťhů a byl spuštěn projekt výstavby sportovního a golfového resortu. Queen’s Park Golf Club Myštěves byl otevřen v roce 2001 otevřením veřejného golfového hřiště. V roce 2003 bylo otevřeno prvních devět mistrovských jamek, které plně spustily golfový život v Myštěvsi. Druhých devět jamek bylo dokončeno v roce 2010.

Golfový areál se nachází v krásném anglickém parku s rybníkem Mozorník a okolními plochami. Dominantou parku je neo-barokní zámeček z 18. století, ve kterém se nachází zázemí klubu, spike bar, golfový obchod, ubytování, zasedací místnosti pro obchodní jednání, volnočasové aktivity a další.

Odkryjte golfový poklad
na Myštěveském hřišti!

Poznejte naše 18 jamkové golfové hřiště, kde se setkávají neodolatelné přírodní scenérie a krásné golfové zážitky. Připojte se k našemu kruhu nadšených golfistů a zažijte hru, i místní přátelskou atmosféru, která vás nadchne a inspiruje.
Image